Józef Marczyński urodził się w 1952 roku pod Żytomierzem (Ukraina). W roku 1972 ukończył Lwowską Szkołę Sztuk Pięknych im. Iwana Trusza, a w 1979 roku - Lwowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej (obecnie Lwowska Akademia Sztuk Pięknych). Jest członkiem Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Mieszka i pracuje w Symferopolu (Krym, Ukraina).

  Rodzaj twórczości: rzeźba monumentalna, parkowa i rzeźba małych form.

Józef Marczyński brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych. Jest laureatem trzech konkursów międzynarodowych z rzeźby monumentalnej. Także jest laureatem Nagrody Państwowej Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej Krym, Ukraina

  

+38 (0652) 257478
+38 (066) 7013863

Józef Marczski ©
Web-master: Anton Marcz
ski ©